Wat TWinklingnails doet met jouw persoonsgegevens.


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die TWinklingnails verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van TWinklingnails of om andere reden persoonsgegevens aan TWinklingnails verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:  

TWinklingnails, Vastenow 209 7885AR Nieuw-Dordrecht, KVK nr. 63473933,

De salon is bereikbaar via e-mail info@TWinklingnails.nl of telefoonnummer 06-29601966.


2. Welke gegevens verwerkt TWinklingnails en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum

b) Adresgegevens, eventueel postadres (wanneer nodig)

c) Telefoonnummer, e-mailadres

d) Eventuele gezondheidsgegevens

e) Voor- en na foto's

2.2 TWinklingnails verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van TWinklingnails.

c) Je gezondheidsgegevens worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.

d) Voor- en na foto's van nagels worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.


3. Bewaartermijnen

TWinklingnails verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TWinklingnails passende technische organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt TWinklingnails gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de eigenaresse van TWinklingnails kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. TWinklingnails zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover te informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact op nemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop TWinklingnails je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van TWinklingnails via e-mail info@TWinklingnails.nl of per telefoon 06- 29601966.

 

 

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.


Versie 07-03-2018

E-mailen
Bellen
Info